O nás

Poradenské a vzdělávací centrum STEJIKA, s.r.o.

STEJIKA,  s.r.o. je rodinná firma založená 3. listopadu 2015 jako sociální podnik. Zavázali jsme se, že  polovina našich zisků bude investována zpět do rozvoje firmy nebo do sociálně prospěšné činnosti: bezplatné vzdělávání, akce pro veřejnost, dobrovolnická činnost, podpora kultury v regionu aj. 
Přednostně zaměstnáváme osoby starší 50 let, absolventy a maminky po mateřské dovolené. 
Zakládací listinu a další povinně zveřejňované dokumenty naleznete ve Sbírce listin.

Nabízíme dotační poradenství - zpracování grantových žádostí v oblasti vzdělávání, kultury
i investičních projektů (dotace z MMR, IROP, EU, kraje aj.). Zajišťujeme administraci projektů. 
Naše firma se dále věnuje vzdělávání - zajišťujeme firemní kurzy (odborné vzdělávání, jazyky, soft skills aj.), individuální vzdělávání i zábavně vzdělávací programy pro školy (ekologie, historie).  

Zabýváme se také neziskovými aktivitami a organizací kulturních akcí s pozitivním sociálním
a ekologickým dopadem. Tyto neziskové aktivity a vzdělávání dětí a mládeže provozujeme v rámci
naší sociální činnosti zdarma či za ceny dotované z naší výdělečné činnosti.
Více informací naleznete v záložce Oblasti činností. 

Do budoucna je naším cílem vybudování chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením v oblasti poskytování služeb. Rádi bychom ve Strakonicích otevřeli zdravou jídelnu či kavárnu, kde by mohli pracovat lidé s nejrůznějším postižením. Naší inspirací je například sociální kavárna Bílá Vrána https://www.barbilavrana.cz/. Aktuálně se snažíme vytvořit finanční rezervy pro plánovaná chráněná pracovní místa.

Aktuálně spolupracujeme s Úřadem práce ve Strakonicích. V rámci projektu "Záruky pro mladé v Jihočeském kraji", reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Zaměstnanci

Ing. Ivana Kadochová

 • zakladatelka firmy
 • vedoucí, grantové žádosti, dotace, firemní a individuální vzdělávání,
  hodnotitel projektů z EU
 • 8 let praxe ve vedení vzdělávací společnosti (bfz o.p.s, Jihočeský kraj),
  15 let praxe ve státní správě (MěÚ) - psaní grantů, administrace dotací 
 • email: stejika.strakonice@gmail.com

Lucie Fedorová, DiS.

 • administrace dotací, kancelářská agenda
 • lektorka Eko programů
 • email: stejika.fedorova@gmail.com

Štěpánka Seidlová, roz. Kadochová, Ph.D.

 • zakladatelka firmy, aktuálně na mateřské dovolené
 • projekty pro školy, půjčovna kostýmů, sociální a ekologické akce,
  lektorka AJ, správa webových stránek
 • vystudovala ekologii na UK v Praze, 7 let praxe ve vzdělávání dětí i dospělých (EVVO - Ekocentrum Koniklec, Praha; Envicentrum PROUD, Horažďovice; 
  AJ - Jazyková škola Presto, Praha), dětské tábory
 • email: stejika.kadochova@gmail.com

Lektoři a externisté

Radek Lenemajer
lektor PC kurzů, IT poradenství

Bc. Karolína Petříková
manažerské dovednosti

Mgr. Jana Kohoutová
jazykové vzdělávání

Václav Fiala
Klub deskových her Strakonice

Mgr. Eliška Hynková
psychologické a karierní poradenství

PaedDr. Blanka Sovová
jazykové vzdělávání

MVDr. Jitka Holovská
vzdělávání, hygiena v potravinářství

Mgr. Michaela Sýkorová (Vadlejchová)
jazykové vzdělávání, 5 o´ clock Tea Talk

Bc. Natálie Holáková
jazykové vzdělávání

Jana Havlíčková
grafika, výtvarná činnost