Kontakt

STEJIKA, s.r.o.

IČ: 04534727

Kancelář společnosti:
Hradební 329, 386 01 Strakonice

Sídlo společnosti:
Krále Jiřího z Poděbrad 843, 386 01 Strakonice

+420 603 184 421
Ing. Ivana Kadochová
- granty, dotace, firemní a individuální vzdělávání

stejika.strakonice@gmail.com

+420 732 173 275
Štěpánka Kadochová, Ph.D.
- vzdělávání, kulturní akce, půjčovna kostýmů

stejika.kadochova@gmail.com

+420 777 903 816
Jana Havlíčková
- vzdělávání, kulturní akce, granty, dotace

stejika.havlickova@gmail.com