Kontakt

STEJIKA, s.r.o.,  IČ: 04534727

Kancelář společnosti:
Hradební 329, 386 01 Strakonice
Po - Čt 8:00 - 16:00,  Pá 8:00 - 14:30

Sídlo společnosti:
Krále Jiřího z Poděbrad 843, 386 01 Strakonice

+420 603 184 421
Ing. Ivana Kadochová
- granty, dotace, firemní
a individuální vzdělávání

stejika.strakonice@gmail.com

+420 776 575 224
Lucie Fedorova, DiS.
- dotace, administrativní práce, 
ekoprogramy pro MŠ

stejika.fedorova@gmail.com

+420 732 173 275
Štěpánka Seidlová
- programy pro školy, půjčovna kostýmů, kulturní akce

stejika.seidlova@gmail.com