Kontakt

STEJIKA, s.r.o.,  IČ: 04534727

Kancelář společnosti:
Hradební 329, 386 01 Strakonice
Po - Čt 8:00 - 16:00,  Pá 8:00 - 14:30

Sídlo společnosti:
Krále Jiřího z Poděbrad 843, 386 01 Strakonice

+420 603 184 421
Ing. Ivana Kadochová
- granty, dotace, firemní a individuální vzdělávání

stejika.strakonice@gmail.com

+420 777 903 816
Jana Havlíčková
- grafika, publicita, dotace,
kulturní akce

stejika.havlickova@gmail.com 

+420 776 575 224
Mgr. Lucie Fedorova
- dotace, administrativní práce, 
projekt pro školky

stejika.fedorova@gmail.com