Vzdělávací projekty pro školy

Kontaktní osoba: Štěpánka Kadochová, Ph.D., email: stejika.kadochova@gmail.com, tel: 732 173 275 

Zajišťujeme realizaci zábavně vzdělávacích programů s ekologickým a historickým zaměřením. 
Zorganizujeme pro Vás také projektové dopoledne - např. Den Země, Den Stromu  apod.

Ve Strakonicích a okolí nabízíme mobilní výukové programy pro mateřské školy (standardní doba programu 60 min) a základní školy (standardní doba programu 2 x 45 min). Nemusíte s žáky nikam jezdit, program probíhá přímo ve Vaší škole pod vedením zkušeného lektora.

Zábavné výukové programy s ekologickou tématikou pro Mateřské školy
a 1. třídu Základní školy. Nabízíme 5 výukových programů:
Proč kočka není pes?, Trápení lišky Bystroušky, Nenažrané popelnice, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?, V mraveništi jako doma

.

Zábavné výukové programy s historickou tematikou a dobovými kostýmy.
Nabízíme 2 programy: Návštěva u Karla IV, Na skok u husitů
a projektový den:
Jeden den ve středověku