AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

STEJIKA, s.r.o. pro Vás zpracuje žádost o dotaci, včetně výběrového řízení na dodavatele, následné administrace, závěrečné monitorovací zprávy a ostatních souvisejících úkonů. 
Nabízíme bezplatné poradenství před zpracováním žádosti.  Více informací na tel. 603 184 421

Dotace na zateplení - IROP č. 78

Cíl: zateplení a nové fasády bytových domů, včetně renovace stávajících výtahů
Termín: 22. 1. 2018 - 29. 11. 2019  Žádosti přijímáme průběžně po celý rok!
Oprávnění žadatelé: právnické osoby (vlastníci bytových domů, SVJ a bytová družstva jako správci bytových domů), celá ČR
Výše dotace: 30 - 40% způsobilých nákladů
Dotaci lze použít na zateplení vnější obálky domu, střechy a výměnu oken a dveří, i renovaci výtahu. 


Bezbariéry 2019 - bytové domy bez bariér - Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl: odstranění bariér v přístupu do domu a instalace NOVÝCH výtahů v bytových domech
Pouze pro domy 4 patra v více, které nikdy nebyly vybaveny výtahem, nelze použít na rekonstrukce
Termín:  30. 10. 2018 - 4. 1. 2019             !Systém byl již otevřen pro podávání žádostí!
Oprávnění žadatelé: SVJ, vlastníci bytových domů
Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, dotace max. 1 mil. Kč
Kritéria pro žadatele a další informace naleznete na stránkách MMR Sociální podnikání - Centrum pro regionální rozvoj ČR

Cíl: vznik nového či rozšíření stávajícího sociálního podniku (rozšíření produktů a služeb, prostor, nové technologie), rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ
Termín: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2021
Oprávnění žadatelé: OSVČ, obchodní korporace
Výše dotace: max. 95 % způsobilých výdajů


Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Agentura pro podnikání a inovace

Cíl: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací
Termín: 15. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Oprávnění žadatelé: malý a střední podnik (podnikající fyzické i právnické os.), celá ČR mimo Prahu
Výše dotace: max. 75 % způsobilých výdajů, dotace 50 - 300 tis. Kč


Podpora sociálního podnikání, OP Zaměstnanost - Ministerstvo práce a soc. věcí

Cíl: vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálních podnikání - integrační sociální podnik/ environmentální sociální podnik
Termín: 30. 6. 2017 - 30. 11. 2018
Oprávnění žadatelé: OSVČ, obchodní korporace
Výše dotace: max. 85 % způsobilých výdajů, dotace 400 tis. - 6 mil. Kč


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - Úřad práce ČR

Cíl: externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, mzdy interních lektorů, mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání 
Termín: 31. 3. 2016 - 30. 11. 2020
Oprávnění žadatelé: podnikatelé, celá ČR mimo Prahy
Výše dotace: max. 85 % způsobilých výdajů, dotace max. 6 mil. Kč


Uvedené informace lze brát pouze jako orientační a nezávazné, přesné podmínky poskytnutí jednotlivých dotací (vč. výjimek) naleznete na stránkách poskytovatelů