Granty a dotace

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kadochová, email: stejika.strakonice@gmail.com, tel: 603 184 421 

Zpracováváme žádosti o dotace z finančních prostředků EU a státního rozpočtu v oblasti sociální, školství, vzdělávání a kultury, nově také investiční projekty pro podnikatele, bytová družstva a SVJ. Zajistíme výběrové řízení, následnou administraci projektu i zpracování monitorovacích zpráv.
Nabízíme bezplatné poradenství před zpracováním žádosti. 
Ceník za zpracování žádostí sestavujeme individuálně dle rozsahu a náročnosti každé žádosti.


Připravujeme ROZCESTNÍK - odkazy na poskytovatele dotací v ČR


Aktuálně můžete zažádat o tyto dotace: PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV
STEJIKA, s.r.o. pro Vás zpracuje žádost a zajistí následnou administraci projektu 

Zpracováváme žádosti o dotace z těchto zdrojů:

Dotace z Evropské Unie

Operační program Zaměstanost (MPSV).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Investiční programy (IROP)

Pro SVJ a Bytová družstva nabízíme zpracování žádostí o dotace na zateplení a fasádu bytových domů (IROP, žádost č. 78).

Soukromé nadační fondy

Chcete u vašeho paneláku nové dětské hřiště? Nebo lavičky v parku?Zpracujeme pro vás žádost o dotaci např. z nadace ČEZ.

Státní rozpočet

Sháníte finance na péči o památné stromy, výstavbu čističky odpadních vod nebo vybavení učebny? Využijte dotací MMR, MPSV, MŽP, MŠMT.

Krajské úřady

Z dotací krajského úřadu můžete získat peníze např. pro sbor dobrovolných hasičů, podporu cestovního ruchu či vybavení školky.