Návaznost na RVP:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dě), Umění a kultura (HV, VV), Člověk a zdraví (TV)
Možnost objednání programu od: únor 2018

Vzdělávací programy

Návštěva u Karla IV.

2 hodinový (2 x 45 min) výukový program pro žáky 2. - 6. třídy ZŠ
cena: 40 Kč na žáka, kapacita: min 15, max 30 žáků
technické požadavky: třída s dostatečným volným prostorem k pohybu nebo tělocvična, ozvučení (CD přehrávač či počítač)

Obsah: Žáci se seznámí se životem na dvoře Karla IV. V první části objevují dobovou módu, zjistí, jaké jsou rozdíly v oblékání dnes a ve 14. století, poznávají různé druhy tkanin. Ve druhé půli programu získají základní šlechtické dovednosti (hudba a dvorské tance) a nakonec si zopakují své znalosti v historickém kvízu. Obsah je uzpůsoben věku žáků.

Na skok u husitů

2 hodinový (2 x 45 min) výukový program pro žáky 2. - 6. třídy ZŠ
cena: 40 Kč na žáka, kapacita: min 15, max 30 žáků
technické požadavky: hřiště nebo tělocvična, žáci ve sportovním oblečení

Obsah: Sportovně laděný historický program seznámí žáky s taktikou a zbraněmi, které husité používali. Budou si moci potěžkat meč, kroužkovou zbroj, helmici a další železné kusy. Žáci si vyzkouší, jak fungovala vozová hradba pokusí se po vzoru práčat trefit cíl husitským prakem. Vše okořeníme trochou historických fakt.

Projektový den

Jeden den ve středověku

zábavně vzdělávací program na celé dopoledne 8 - 12 hod (4 x 45 min + přestávky)
cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ - max 4 třídy (100 žáků)
paušální cena 8 000 Kč - při plném zajištění programu lektory STEJIKA, s.r.o.
                        5 000 Kč - v případě aktivní účasti 4 pedagogů po celou dobu programu

Obsah:
Společně se přeneseme do doby dávno minulé, do gotiky. Pro žáky bude připraveno 8 tematických stanovišť, kde si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity, kterými se lidé ve středověku zabývali. Žáci se mohou těšit na přehlídku oděvů ze 14. a 15. století, ukázku zbraní, historický kvíz, nejrůznější textilní techniky, písařské řemeslo, středověké hry i test rytířských dovedností.

Technické a materiální zajištění:
Program může probíhat uvnitř i venku. V případě vnitřního programu potřebujeme 4 třídy a tělocvičnu. Venku lze akci uskutečnit na školní zahradě nebo na hřišti, je však zapotřebí zajistit k 6 stanovištím stoly či lavice a židle/lavičky pro žáky. Není třeba ozvučení ani přívod elektřiny. Detaily upravíme v osobní konzultaci dle vašich potřeb. 

Zapůjčení středověkých kostýmů

Pokud si chcete připravit vlastní "den ve středověku" zapůjčíme vaší škole dobové kostýmy a rekvizity. Katalog naleznete kostýmů naleznete zde

Objednávky a informace:
Štěpánka Kadochová, Ph.D., tel. 732 173 275, email: stejika.kadochova@gmail.com