Granty a dotace

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kadochová, email: stejika.strakonice@gmail.com, tel: 603 184 421 

Zpracováváme žádosti o dotace z finančních prostředků EU a státního rozpočtu v oblasti sociální, školství, vzdělávání a kultury, nově také investiční projekty pro bytová družstva a SVJ.
Nabízíme bezplatné poradenství před zpracováním žádosti a následně po získání dotace i zpracování monitorovacích zpráv.  

Umíme zpracovat žádosti o dotace:

Dotace z Evropské Unie

Operační program Zaměstanost (MPSV).

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Zateplení a fasády pro bytové domy

Pro SVJ a Bytová družstva nabízíme zpracování žádostí o dotace na zateplení a fasádu bytových domů (IROP) a na pořízení výtahů do bytových domů (MMR ČR - Podpora bydlení).

Dětská hřiště

Chcete u vašeho paneláku nové dětské hřiště? Potřebujete na školní zahradu nové lavičky? Zpracujeme pro vás žádost o dotaci z nadace ČEZ.

Státní rozpočet

Chcete žádat o podporu na péči o památné stromy, výstavbu čističky odpadních vod nebo vybavení učebny? Zpracujeme pro vás žádost z rozpočtu MMR, MPSV, MŽP, MŠMT.

Krajské úřady

Víte že z dotací krajského úřadu můžete získat peníze například pro sbor dobrovolných hasičů, podporu cestovního ruchu nebo dovybavení muzea?