Naše společnost se specializuje na získávání dotací, neformální vzdělávání a organizaci společenských a kulturních akcí. STEJIKA s.r.o. je sociální podnik, který přednostně zaměstnává osoby starší 50 let a maminky po mateřské dovolené. Naším dlouhodobým cílem je vybudování chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením v oblasti poskytování služeb. 

Aktuality


NOVINKA!   
Pro SVJ a Bytová družstva nabízíme 

zpracování žádostí o dotace na zateplení a fasádu bytových domů 
z výzvy č.37 IROP a zpracování žádosti na pořízení výtahů do bytových domů z Programu Podpora bydlení, Podprogram Bytové domy bez bariér ( MMR ČR). 

Potřebujete pomoci s podáním grantové žádosti? Zařídit firemní vzdělávání či
jazykový kurz? Zorganizovat akci pro veřejnost? STEJIKA je tu pro vás!